Mông Điềm là gì? Chi tiết về Mông Điềm mới nhất 2022

Mông Điềm là gì? Chi tiết về Mông Điềm mới nhất 2022

Mông Điềm (chữ Hán:蒙恬, ?-210 TCN) là tướng nhà Tần trong lịch sử hào hùng Trung Quốc. Ông là người dân có công mở mang bờ cõi hướng bắc Trung Quốc và lãnh đạo việc thiết kế xây dựng Vạn Lý Trường Thành thời Tần Thủy Hoàng.

Nối cha làm tướng[sửa | sửa mã nguồn]

Mông Điềm là cháu nội của Mông Ngao, con của Mông Vũ nước Tần thời Chiến Quốc. Mông Ngao từng cùng cha con danh tướng Vương Tiễn – Vương Bí mang quân đánh dẹp những nước chư hầu Sơn Đông, cứu nước Tần thống nhất Trung Quốc, lập ra nhà Tần.

Năm 225 TCN, đại tướng Lý Tín kéo 20 vạn quân xâm lược Sở, Mông Điềm làm phó soái cho Lý Tín. Cả 2 bị bận bịu mưu của Hạng Yên và Xương Bình Quân (nguyên thừa tướng nước Tần) nên bại trận, tổn thất 20 vạn quân và 7 đô úy nên cần phải rút quân. Tần vương phải cử Vương Tiễn làm thống soái, Mông Vũ làm phó soái, lãnh đạo 60 vạn quân xâm lược Sở. Xương Bình Quân tử chiến khi giao chiến với Mông Vũ, Hạng Yên tự sát, nước Sở mất từ đây.

Năm 221 TCN, Mông Điềm đc phong làm tướng quân. Khi ấy, đại chiến tranh giữa những chư hầu đã từng đi tới kết quả cuối cùng thúc, thế thống nhất Trung Quốc đã dần dần dựng nên. Trong đại chiến ở đầu cuối diệt Tề, Mông Điềm đã hỗ trợ cho Vương Bí và Lý Tín, đánh thắng quân Tề, bắt Tề Vương Kiến phải dâng đất, đầu hàng.

Đánh lui Hung Nô[sửa | sửa mã nguồn]

Vương triều nhà Tần đc lập, quân đội qui tụ về Hàm Dương, ngựa thả ở Nam Sơn, binh khí cất hết vào kho, không gian độc lập đã quay trở về. Chiến sự ở trung nguyên tuy đã trầm xuống nhưng thực trạng biên ải vẫn chưa yên.

Từ thời Chiến quốc, địa điểm hướng bắc Trung Quốc vẫn do ba quyền năng dân tộc bản địa thiểu số kiểm soát và điều hành: Vùng Đông Bắc gọi là Đông Hồ[1], hướng bắc gọi là Hung Nô[2], hướng tây bắc gọi là Nguyệt Thị[3].

Tần Thủy Hoàng liền sai Mông Điềm làm chánh tướng cầm quân, cùng theo với con Vương Bí, cháu Vương Tiễn là Vương Ly (王離) làm phó tướng, đưa quân đánh dẹp và trấn thủ biên giới hướng bắc.

Trong khi nước Tần khởi binh đánh dẹp trung nguyên thì những dân tộc bản địa thiểu số ở chỗ này cũng thừa cơ cải cách và phát triển. Đông Hồ mạnh mà Nguyệt Thị thịnh. Đầu lĩnh Hung Nô là Đan Vu không ngừng nghỉ dẫn quân xuôi dòng Hoàng Hà, xâm nhập khẩu Trung Nguyên. Có những lúc quân mũi nhọn tiên phong của chúng chỉ phương thức Hàm Dương vài trăm dặm. Vấn đề đó tạo cho vùng biên ải của nước Tần bị uy hiếp nghiêm trọng.

Trong thời khắc hơn 1 năm, Mông Điềm đã lãnh đạo quân Tần đánh lui quân Hung Nô ở hướng bắc, đã đạt được chiến thắng, không chỉ có mở mang cho nhà Tần đất đai ngàn dặm mà còn khống chế được các địa chỉ hiểm yếu ở biên cương, không thay đổi bờ cõi hướng bắc của nhà Tần.

Lập Q. huyện mới[sửa | sửa mã nguồn]

Mông Điềm vượt mặt Hung Nô, tiếp nối trấn thủ Thượng Quận (nay là hướng đông nam huyện Du Lâm – Thiểm Tây), thuở đầu việc quản lý biên giới. Trong tiến độ chinh phạt, Mông Điềm trước sau chú tâm quan trọng khám phá vùng biên ải, lấy những vùng đất mới làm thành “Tân Tần Địa”, phân thành 44 huyện, cắt đặt quan lại.

Ngoài ra, ông còn điều một lạng to dân từ nội địa ra khai khẩn, tạo cho trồng trọt và chăn nuôi ở chỗ này chiếm lĩnh được các công dụng nhất định. Chính sách “di dân” đc cần sử dụng tạo cho địa điểm hướng bắc của kinh đô Hàm Dương càng ngày càng đông đúc, có công dụng quan trọng trong những việc củng cố biên giới.

Xây Vạn Lý Trường Thành[sửa | sửa mã nguồn]

Đằng sau sự ủng hộ của Tần Thủy Hoàng, Mông Điềm còn chiêu tập nam đinh nội địa đi thiết kế xây dựng những tuyến phòng thủ ở các địa chỉ hiểm yếu chạy dọc theo biên giới. Trong ít năm, ở biên giới hướng bắc Hàm Dương đã thiết kế xây dựng đc ba tuyến phòng ngự.

 • Tuyến thứ nhất nằm tại Bắc sông Hoàng Hà, giữa núi Âm Sơn và Dương Sơn.
 • Tuyến thứ 2 là hướng tây, Q. Cửu Nguyên, tọa lạc chạy dọc theo hướng tây dãy Âm Sơn nối với Trường Thành ở nước Triệu.
 • Tuyến thứ ba chính là Trường Thành có từ thời Tần đc chỉnh sửa lại.

Trên cơ sở đó, Mông Điềm còn kêu gọi sức dân nội địa thiết kế xây dựng Trường Thành chạy dọc theo biên giới hướng đông. Lúc hiên giờ, ở biên giới hướng bắc nước Tần, ngoài Trường Thành của nước Tần còn tồn tại Trường Thành của nước Triệu và nước Yên sót lại từ thời Chiến Quốc. Phía tây Trường Thành khởi đầu từ Lâm Thao [4]. Phía đông trải dài tới tận Liêu Đông, dài thêm hơn vạn dặm. Đó chính là Vạn Lý Trường Thành nổi tịếng thế gới thời buổi này.

Củng cố biên phòng[sửa | sửa mã nguồn]

Mông Điềm còn kêu gọi sức dân thiết kế xây dựng một tuyến phố từ Hàm Dương lên hướng bắc để tăng nhanh mối liên lạc giữa biên cương và trong nước. Con đường đó đã khai thông trọng tâm của Thiểm Tây với Nội Mông hiện giờ, tạo cho mối quan hệ giữa kinh đô Hàm Dương và biên giới hướng bắc đc củng cố. Dân biên giới khai khẩn trồng trọt, nếu gặp không an toàn, chiến binh trên Trường Thành sẽ đốt lửa báo hiệu, tướng lĩnh nhờ vào thực trạng trong thực tế để thu xếp quân đội, từ đó rất có khả năng điều động binh lính một phương thức nhanh lẹ nhờ tuyến phố mới này. Mông Điềm đã thi hành đồng loạt phương án ở vùng biên giới, có công dụng rộng lớn nếu với việc không thay đổi biên cương của nhà Tần.

Do có công đẩy lùi Hung Nô, giải phóng và mở rộng bờ cõi đến Du Trung rộng hàng trăm dặm, giảm bớt rủi ro tiềm ẩn uy hiếp của Hung Nô nên Mông Điềm cũng được Tần Thủy Hoàng sủng ái.

Ít năm sau, nhân việc Tần Thuỷ Hoàng tàn khốc đốt sách chôn những nhà nho, con cả là Phù Tô can thẳng, liền bị vua Tần điều lên biên giới cùng Mông Điềm trông coi biên cương và tính toán xây Trường Thành.

Bị gian thần hãm hại[sửa | sửa mã nguồn]

Can Phù Tô[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 210 TCN, Tần Thuỷ Hoàng đi du tuần hướng đông, tới Sa Khâu thì ốm nặng. Biết không qua khỏi, Tần Thủy Hoàng trước khi lâm chung đã gửi thư cho thiếu niên cả là Phù Tô, dặn: “Giao binh cho Mông Điềm, mau về lo việc tang đưa về Hàm Dương để chôn”.

Tuy vậy, sau thời điểm Tần Thủy Hoàng mất, thừa tướng Lý Tư đồng loã với hoạn quan Triệu Cao huỷ di chúc của vua Tần, mạo ra di chiếu giả, lập con thứ của vua là Hồ Hợi lên ngôi, tức là Tần Nhị Thế.

Triệu Cao và Lý Tư viết giả bức thư của Tần Thuỷ Hoàng gửi cho Phù Tô và Mông Điềm, rồi sai sứ lên Thượng Quận đưa cho hai người. Thư viết:

“Trẫm đi tuần thiên hạ, tế lễ cái thần ở những danh sơn để kéo dãn dài tuổi thọ. Nay Phù Tô cùng tướng quân Mông Điềm cầm quân mấy mươi vạn đồn thú ở biên giới đã hơn mười năm. Không thể tiến quân về phía đằng trước, quân sĩ tổn thất nhiều, không lập đc chút công cán gì. Thế và lại mấy lần dâng thư nói bướng, phỉ báng việc ta làm. Vì cớ chưa được thôi việc cầm quân để về làm thái tử nên ngày đêm ân oán hận. Phù Tô là con bất hiếu, cấp cho kiếm để tự sát Tướng quân Mông Điềm cùng Phù Tô ở ngoài không sửa chữa thay thế đc sai lầm đáng tiếc của Phù Tô, như thế nào cũng biết mưu mô của Phù Tô. Làm tôi không gian, cũng cho đc chết. Hãy giao quân cho phó tướng Vương Ly”

Phù Tô cảm nhận thấy có dấu ấn nhà vua, ngỡ là thư của cha thật, bèn chạy vào trong nhà định tự sát. Mông Điềm phân biệt việc khuất tất, bèn chạy vào can Phù Tô:

Nhà vua ở ngoài chưa lập thái tử, cho thần cầm quân 30 vạn giữ biên giới, công tử[5] làm người quản lý, đó là nhiệm vụ trong thiên hạ. Nay mới chứa một viên sứ giả tới đã tự sát ngay, chắc gì chưa hẳn là gian sảo? Xin công tử tâu lại lần tiếp nữa rồi chết cũng chưa muộn

Sứ giả của Hồ Hợi mấy lần giục, Phù Tô là người ngu trung, bèn tự sát.

Tự sát ở Dương Châu[sửa | sửa mã nguồn]

Mông Điềm ngờ vực có sự giả dối, nên không chịu tự sát. Tuy nhiên, vấn đề đó chưa chứng thực nên ông không đủ can đảm khởi loạn. Sứ giả bèn hạ lệnh bắt ông giao cho thuộc lại mang về giam ở Dương châu[6].

Tần Nhị Thế nghe theo lời Triệu Cao, biết mình lên ngôi không chính, nên giết hết những anh chị em và đồng loạt trung thần bên dưới thời Tần Thủy Hoàng. Trong số những đại thần bị giết có em trai của Mông Điềm là Mông Nghị.

Sau đó, Tần Nhị Thế sai sứ mang chiếu và gươm tới ngục ở Dương Châu bắt ông tự sát.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Nay là Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh
 2. ^ Nay thuộc Mông Cổ, Ninh Hạ và một bộ phận tỉnh Tân Cương
 3. ^ nay thuộc Cam Túc, Thanh Hải
 4. ^ Huyện Mân – tỉnh Cam Túc thời buổi này
 5. ^ Thời nhà Tần, dù vua đã làm nhà vua nhưng những con vua vẫn theo nếp cũ thời Chiến Quốc, chỉ gọi là “công tử”. Chỉ có một số người con đc lập thay thế sửa chữa mới là “thái tử”
 6. ^ Nay thuộc hướng tây huyện Tuy Đức, tỉnh Thiểm Tây

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Nhà Tần
 • Tần Thuỷ Hoàng
 • Triệu Cao
 • Lý Tư
 • Vạn Lý Trường Thành

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Sử ký Tư Mã Thiên, những thiên: Tần Thủy Hoàng bản kỷ, Lý Tư liệt truyện

Bạn Đang Xem: Mông Điềm là gì? Chi tiết về Mông Điềm mới nhất 2022

Chuyên Mục: la gi

Nguồn: zoneh.org